Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

GDOŚ krytykuje plany rozwoju narciarstwa w gminie Ujsoły
GDOŚ krytykuje plany rozwoju narciarstwa w gminie Ujsoły
20 IX 2010, 19:17:23 | Kategoria: Przyroda i ochrona środowiska
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apeluje do Wojewody Śląskiego o uchylenie uchwały Rady Gminy Ujsoły, która zezwala na poważne zniszczenie przyrody Beskidu Żywieckiego.

Rada Gminy Ujsoły uchwaliła zmianę studium zagospodarowania przestrzennego, która dopuszcza budowę kompleksów narciarskich na stokach gór: Lipowska (Lipowski Wierch), Okrągłe oraz Szczytkówka.

Przeciwko zapisom studium gminy Ujsoły zaprotestowały organizacje ekologiczne: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Klub Gaja. Apelowały one również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) o odmowę uzgodnienia projektu studium. Apele organizacji zostały zignorowane, wskutek czego wystosowały one wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o interwencję.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przeanalizował materiały i stwierdził, że przyjęcie projektu studium stanowi rażące naruszenie prawa. W pierwszej kolejności GDOŚ stwierdził, że studium nie zostało zmienione zgodnie z żądaniami RDOŚ, jednak mimo to RDOŚ je zaakceptował. Ponadto, GDOŚ mocno skrytykował brak wizji zrównoważonego rozwoju oraz oparcie polityki gminy jedynie na forsowaniu rozbudowy infrastruktury narciarskiej. Potwierdził on tezy organizacji ekologicznych o tym, że prognoza oddziaływania na środowiska (ekspertyza oceniająca skutki środowiskowe związane z przyjęciem studium) jest dokumentem o niedostatecznej jakości merytorycznej. GDOŚ wytknął autorom oceny m.in.:

  • brak przygotowania merytorycznego,
  • pominięcie analizy oddziaływania na chronione gatunki ptaków,
  • nieuzasadniony optymizm co do braku znaczącego negatywnego oddziaływania na wilki, niedźwiedzie i inne chronione gatunki zwierząt,
  • lakoniczne odniesienie się do kwestii oddziaływania na rezerwaty przyrody w rejonie inwestycji.

Ostatecznie GDOŚ potwierdził zarzuty organizacji ekologicznych co do tego, że planowane inwestycje narciarskie mogą wywołać bardzo poważne straty ekologiczne, a ich realizacja nie jest uzasadniona nadrzędnym interesem publicznym.

"Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który w stanowczy sposób, poparty argumentami naukowymi, potwierdził obawy organizacji ekologicznych" - mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot - "Jednocześnie wyrażamy poważny niepokój co do jakości nadzoru Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, któremu powierzono troskę o ochronę obszarów Natura 2000. Analiza GDOŚ i organizacji ekologicznych wskazuje na mizerność niektórych rozstrzygnięć administracyjnych tak bardzo ważnych dla ochrony przyrody przez służby powołane dla jej ochrony na szczeblu województwa."

Obecnie jedynie Wojewoda Śląski może podjąć działania, które doprowadzą do unieważnienia uchwałę Rady Gminy Ujsoły. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apeluje do Wojewody Śląskiego o zajęcie stanowiska, które doprowadzi istniejącą sytuację do stanu zgodnego z prawem. Niezbędne jest uchylenie uchwały Rady Gminy Ujsoły, która zezwala na zniszczenie przyrody Beskidu Żywieckiego. W przeciwnym razie do dyspozycji organizacji ekologicznych pozostanie jedynie skarga do Komisji Europejskiej.

Teren gminy Ujsoły podlega prawnej ochronie jako obszar Natura 2000 „Beskid Żywiecki” i Żywiecki Park Krajobrazowy. Jest to centralny obszar gawrowania niedźwiedzi, centralna strefa terytorium watahy wilków, miejsce licznego występowania ptaków chronionych prawem polskim i międzynarodowym oraz teren karpackiego korytarza ekologicznego.

Redaktor: wiacek
Meteopedia

Jest to metoda obliczeniowa, w zakresie prognozowania burz.
Na skróty

prognoza pogody

pogoda w Polsce

pogoda na świecie

zdjęcia satelitarne

meteorologia

ostrzeżenie meteorologiczne

depesze

SYNOP

METAR

TAF

mapa pogody

klimat

meteopedia

Aura

pogoda aktualna

stan pogody

kalkulator meteorologiczny

prognoza sezonowa

klimat Polski

prawdopodobieństwo burz

burze

artykuły meteorologiczne

biuro prognoz

prognoza dla lotnictwa

prognoza długoterminowa
pogoda w miastach

zdjęcia meteorologiczne

galeria pogody

prognoza biometeorologiczna

prognozy specjalne