2015-04-26

2015-04-27

2015-04-28

2015-04-29

2015-04-30

2015-05-01

2015-05-02

2015-05-03

2015-05-04

2015-05-05

2015-05-06

2015-05-07

2015-05-08

2015-05-09

2015-05-10

Meteopedia
Komórka cyrkulacyjna Hadleya- jest to obwód cyrkulacyjny, który przemieszcza powietrze pomiędzy równikiem a zwrotnikami z ruchem wstępującym (ku górze) na równiku, a zstępującym (ku dołowi) w rejonie zwrotników.


Komórka cyrkulacyjna Ferrela- jest to obwód cyrkulacyjny przemieszczający masy powietrza w umiarkowanych szerokościach geograficznych ruchem wstępującym w okolicach kół podbiegunowych, a ruchem zstępującym w rejonie zwrotników.


Polarna komórka cyrkulacyjna- jest to układ cyrkulacyjny, który odpowiada za przemieszczanie się powietrza w strefach polarnych, ruchem zstępującym w pobliżu biegunów geograficznych i wstępującym w okolicach kół podbiegunowych.