2014-10-25

2014-10-26

2014-10-26

2014-10-27

2014-10-28

2014-10-29

2014-10-30

2014-10-31

2014-11-01

2014-11-02

2014-11-03

2014-11-04

2014-11-05

2014-11-06

2014-11-07

Meteopedia
Gradient to wskaźnik mówiący o wielkości zmiany danego parametru przypadającej na jednostkę odległości bądź wysokości.