2014-10-02

2014-10-03

2014-10-04

2014-10-05

2014-10-06

2014-10-07

2014-10-08

2014-10-09

2014-10-10

2014-10-11

2014-10-12

2014-10-13

2014-10-14

2014-10-15

Meteopedia
radar używany do obserwacji opadów: ich położenia, intensywności, rodzaju i ruchu. Dane te są używane w prognozowaniu przyszłego położenia i intensywności opadów. Ogólna zasada działania radarów meteorologicznych, i ich budowa, są podobne jak innych rodzajów radarów, zaś parametry i sposób wykonywania pomiarów (długość fali, rozdzielczość, zasięg, strategia skanowania itd.) zostały dostosowane do pomiarów obiektów meteorologicznych.