2014-07-26

2014-07-27

2014-07-28

2014-07-29

2014-07-30

2014-07-31

2014-08-01

2014-08-02

2014-08-03

2014-08-04

2014-08-05

2014-08-06

2014-08-07

2014-08-08

Meteopedia
Masa powietrza arktycznego kontynentalnego kształtuje się w okolicach Nowej Ziemi, na północy Rosji. Odznacza się z reguły niewielką wilgotnością bezwzględną, m.in. z powodu znacznego wychłodzenia od podłoża (pola lodowe strefy podbiegunowej).