2014-09-02

2014-09-03

2014-09-04

2014-09-05

2014-09-06

2014-09-07

2014-09-08

2014-09-09

2014-09-10

2014-09-11

2014-09-12

2014-09-13

2014-09-14

2014-09-15

2014-09-16

Meteopedia
Komórka cyrkulacyjna Hadleya- jest to obwód cyrkulacyjny, który przemieszcza powietrze pomiędzy równikiem a zwrotnikami z ruchem wstępującym (ku górze) na równiku, a zstępującym (ku dołowi) w rejonie zwrotników.


Komórka cyrkulacyjna Ferrela- jest to obwód cyrkulacyjny przemieszczający masy powietrza w umiarkowanych szerokościach geograficznych ruchem wstępującym w okolicach kół podbiegunowych, a ruchem zstępującym w rejonie zwrotników.


Polarna komórka cyrkulacyjna- jest to układ cyrkulacyjny, który odpowiada za przemieszczanie się powietrza w strefach polarnych, ruchem zstępującym w pobliżu biegunów geograficznych i wstępującym w okolicach kół podbiegunowych.